Kvalitet

INAB Mekaniska är certifierade i följande:


EN-1090-1 = godkända för tillverkning av bärande byggnadsverk


ISO 3834-2 = godkända för svetsning och underhåll av svetsade mekaniska konstruktioner